Hindi porket ipinakita mo na yang singit at kaluluwa mo eh maganda ka na. Hindi lahat ng pokpok maganda.
  1. isaidalawatatlo posted this